A CryptTalk jogszerű megoldás magán
és üzleti kommunikációja védelmére

A CryptTalk jogi szempontból üzleti és magán célra szabadon használható szolgáltatás.

Az Arenim Technologies komoly erőfeszítést tett azért, hogy olyan szolgáltatási modellt hozzon létre, amely lefedi az összes lehetséges jogi kérdést és problémát. A szolgáltatás jogi háttere elismert nemzetközi jogi partnereink bevonásával került kidolgozásra, mely garantálja a szolgáltatást alkalmazó előfizetők jogi védettségét.

Megbízható szolgáltatói magatartás

Cégünk a szolgáltatói felelősséget kiemelten fontosnak tartja. Mielőtt biztonságtechnikai partnert vagy szolgáltatót választ, mindig vizsgálja meg, hogy a szolgáltatási szerződésben vállaltak végül összhangban vannak-e a marketing anyagokban meghirdetett szolgáltatási tartalommal.

A Szolgáltatói Szerződés kivonata - A CryptTalk szolgáltatás definíciója

Az Arenim Technologies AB. által saját szellemi termékként kifejlesztett és előfizetőinek nyújtott CryptTalk kommunikáció-titkosítási szolgáltatás (a továbbiakban: CryptTalk Szolgáltatás) a CryptTalk Szolgáltatásra előfizetéssel rendelkező előfizetők előfizetői végpontjai között biztosítja az átvitelre kerülő hangfolyam titkosítását és védelmét. A CryptTalk Szolgáltatás célja annak biztosítása, hogy a CryptTalk Szolgáltatás előfizetői egymás között beszédcélú hívások formájában védett módon kommunikálhassanak és a CryptTalk Szolgáltatás rendeltetésszerű használata során átvitelre kerülő kommunikációs csomagok az átvitelre használt hírközlési hálózaton történő lehallgatása esetén harmadik fél számára ne legyenek dekódolhatóak, lehallgathatóak.

A Szolgáltató a jelen szerződés tartama alatt a Megrendelő kötelezettségeinek teljesítésétől függően a Szolgáltatás részeként segítséget nyújt a Megrendelőnek a Szolgáltatás egy másik előfizetőjéhez történő kapcsolódásában és megteremti a biztonságos beszélgetés feltételeit, de maga a kommunikáció nem a Szolgáltatón keresztül zajlik, arra a Szolgáltatónak nincs rálátása, annak tartalmáról nincs tudomása. Mivel a Szolgáltató nem távközlési szolgáltató és a Megrendelőnek a más felhasználókkal folytatott kommunikációjában nem vesz részt, így a felhasználók között zajló információcsere titkosítási kulcsaihoz sem fér hozzá, nem rendelkezik az üzenet dekódolásához szükséges információkkal ezért azt 3. személy megkeresésére sem tudja kiadni.

A Megrendelő a részére a szerződéskötést megelőzően adott tájékoztatás alapján tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást csak olyan más harmadik személlyel folytatott beszédcélú hívásokra veheti igénybe, aki maga is megrendelője, illetve előfizetője a Szolgáltatásnak, az általa kötött előfizetői szerződés követelményeinek megfelel, és azokat maradéktalanul betartja.

A Megrendelő a jelen szerződés alapján részére biztosított jogokat kizárólag a Szolgáltatás jelen szerződés rendelkezései és a jogszabályoknak megfelelő módon történő igénybevétele céljából gyakorolhatja és a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célokra, az irányadó jogszabályokkal, hatósági előírásokkal és más irányadó szabályokkal összhangban használhatja.

FONTOS - KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE:

Az Arenim Technologies a CryptTalk szolgáltatás felhasználóinak kommunikációjáról vagy egyéb tevékenységeiről semmilyen adatot nem gyűjt vagy tárol.

Mivel az Arenim Technologies a CryptTalk előfizetők és felhasználók hívásait nem képes visszafejteni:
Szolgáltatásunk jellege miatt természetszerűleg adódik, hogy jogi szempontból egyedi igényei vagy kérdései merüljenek fel. Jogi csapatunk szívesen áll rendelkezésére kérdései, egyedi körülményei tisztázása és megoldása kapcsán. Jogi kérdések esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba: sales@crypttalk.com

A szolgáltatás további jogi háttere és feltételei kapcsán kérjük tekintse át a következő oldalakat:

Az alábbi oldalak azok szövegének jogi természete miatt csak angol nyelven érhetőek el.


Adatkezelési Szabályzat - Privacy Policy


CryptTalk Szolgáltatási Feltételek - CryptTalk Service Agreement - Terms & Conditions (Standard CryptTalk Service)


CryptTalk Alkalmazás Felhasználási Feltételei - CryptTalk Application Web-wrap End User License Agreement